h1

Como actuar no caso de síntomas de Covid-19
Usos e depósito de luvas e máscaras
Consellos fronte á picadura de velutinas
Uso de máscaras hixiénicas na poboación
Saiamos disto con sentidiño Saiamos disto con sentidiño
Uso de luvas na rúa
Recibimos 13.000 chamadas nun so día
O 061 atendeu máis de 195.000 chamadas desde o inicio da pandemia
Descontaminación de ambulancias no CHUO Descontaminación de ambulancias no CHUO
Web información coronavirus