h1

Adestramento escolar en SVB no Día Internacional das Urxencias e Emerxencias
Formación en RCP no concello de Mugardos
VI Congreso Nacional do Consello Español de RCP
12 de maio: Día Internacional da Enfermaría
O 061 incrementará a Rede de transporte sanitario urxente
5 de maio: Día mundial da hixiene de mans
Colaboración na película Fatum
Xornada de Portas Abertas para asociacións de pacientes
I Curso de Soporte Vital Cardiovascular Avanzado
Consellos fronte aos delirios febrís