h1

Día Internacional da Enfermería 2021
A Cociñeta (TVG) A Cociñeta (TVG)
Asistencia urxente de altos voos
Código anafilaxia
Asistencia en accidentes de tractor
Como actuar ante un atragoamento Como actuar ante un atragoamento
Experiencias dunha enfermeira tras un ano de Covid-19.
Elas teñen o poder na Xunta de Galicia
Testemuña desde a ambulancia de SVA medicalizada de Foz