h1

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia - 061
Centro Integrado de Atención ás Emerxencias
Rúa da Cultura, s/n
36680 A Estrada  (Pontevedra)

Telf.: 881 546 768
Fax: 981 551 995