h1

Sempre que se realice un voo con operador UAS (sistema de aeronave non tripulada) preto das helisuperficies sanitarias do Servizo Galego de Saúde é necesaria a realización previa dun acordo de coordinación entre o operador e os heliportos de uso restrinxido no que se concretan os procedementos necesarios para a operación destas aeronaves.

En Galicia, as helisuperficies sanitarias do Servizo Galego de Saúde son consideradas heliportos de uso rentrinxido. Corresponde a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, coa colaboración da empresa adxudicataria do servizo de transporte sanitario urxente aéreo Eliance, a xestión destes acordos.

A solicitude de coordinación para o voo de UAS pódese descargar no pdf adxunto. Unha vez completado debe ser enviado a este enderezo de correo electrónico: drons.061@sergas.es dende onde se tramitará a súa solicitude.