h1

Dirección Xerencia

Tel.: 881.546.716

Fax: 881.546.645

Dirección Asistencial

Tel.: 881.546.717 / 881.547.492

Fax: 881.546.643

Dirección de Xestión e Servizos Xerais

Tel.: 881.546.764

Fax: 881.547.415

Rexistro

Tel.: 881.546.644

Fax: 881.547.475

Departamento de Datos

Tel.: 881.546.745

Fax: 881.540.256

Gabinete de Comunicación

Tel.: 881.546.405 / 881.546.406

Fax: 881.546.728

Centro de Formación

Tel.: 881.546.789

Fax: 881.546.643

Servizo de Calidade e Relación co Usuario

Tel.: 881.547.448

Fax: 881.547.435