h1

Presidente Jesús Vázquez Almuíña
Conselleiro de Sanidade
Secretaria Laura Recacho Rivas
Subdirectora xeral de Réxime Xurídico e Administrativo
Patróns natos Jorge Aboal Viñas
Director xeral de Asistencia Sanitaria
Antonio Fernández-Campa García-Bernardo
Xerente do Servizo Galego de Saúde
José Flores Arias
Director da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061
María Jesús Piñeiro Bello
Directora xeral de Recursos Económicos
Margarita Prado Vaamonde
Directora xeral de Recursos Humanos
Patróns electivos Ramón Ares Rico
Xerente da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Lugo
José Castillo Sánchez
Catedrático de Neuroloxía da Facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela e director do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela
Fernando Lamelo Alfonsín
Facultativo especialista do Servizo de Hospitalización a Domicilio do Hospital Universitario da Coruña
Juan Manuel Lázaro Anguis
Facultativo especialista de área do Servizo de Urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
José Mª. Martinón Sánchez
Catedrático de Pediatría da Facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela e presidente do Consello Consultivo da Consellería de Sanidade
Eloína Núñez Masid
Xerente da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Santiago de Compostela