h1

O 061 é un número de tres cifras ao que pode chamar calquera persoa da nosa comunidade que se atope ante un problema médico urxente.

Desde unha única Central de Coordinación situada en Santiago de Compostela, centralízase a atención a todas as chamadas procedentes de calquera cidadán que se encotre na Comunidade Autónoma Galega.

A Central de Coordinación, constitúe o eixe básico de articulación do sistema de intervención en casos de emerxencia médica. É aquí onde se reciben as chamadas, analízase a información obtida e, se a urxencia o require, é de aquí de onde parten as ordes para a mobilización dos recursos móbiles cos que conta na actualidade a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Asemade, foise incorporando á oferta da súa carteira de servizos unha serie de actividades relacionadas coa consulta e a asesoría sanitaria, a educación para a saúde e a prevención de enfermidades.

Por iso, no ano 2008 púxose en marcha o número de Atención Sanitaria 902 400 116, co obxectivo de vehiculizar as chamadas con ese contido. Aténdese igualmente desde a Central de Coordinación, converténdoa así nun verdadeiro Call-Center de resposta sanitaria integral.

O equipo humano que desenvolve a súa actividade na CCUSG-061 está integrado por operadores da demanda (teloperadores e locutores), enfermeiros de consulta, formadores e médicos coordinadores. Toda a actividade que se desenvolve nunha quenda está supervisada polo xefe de sala que é o responsable operativo máximo do que ten lugar na Central de Coordinación e das decisións que dela emanan.Gravación das chamadas: En cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que todas as chamadas realizadas ó teléfono de emerxencias sanitarias da Fundación Publica Urxencias Sanitarias de Galicia - 061  son gravadas, tratándose os datos recollidos en base ós ficheiros inscritos na Axencia Española de Protección de Datos por parte da Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde, e se empregarán coas finalidades que estes teñen definidos e axustándose ós requirimentos de seguridade recollidos na citada lei e no Real Decreto 1720, do 21 de decembro, polo que se desenvolve a Lei Orgánica de Protección de Datos.  Pode exercitar os seus dereitos de acceso / rectificación / cancelación e oposición en calquera punto da rede sanitaria da Consellería de Sanidade.