h1

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 pon á disposición do cidadán o servizo de consulta sanitaria a través do teléfono 902 400 116, cuxa actividade é atendida por persoal de enfermería.


Deste xeito intégrase nunha mesma sala operativa a xestión da urxencia e a emerxencia extrahospitalaria, o transporte sanitario e a consulta sanitaria non urxente no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Na Consulta Sanitaria 902 400 116 trabállase para resolver cuestións como as seguintes:

Dúbidas sobre:

 • Trámites e consultas administrativas.
 • Enfermidades: formas de contaxio, signos e síntomas e coidados de enfermaría relacionados.
 • Fármacos e produtos sanitarios.
 • Preparación de probas diagnósticas: analíticas sanguíneas, colonoscopias, ecografías, ecocardiogramas, etc.
 • Dietas.
 • Exercicio físico e hábitos de vida saudable.
 • Anticonceptivos.
 • Vacinas: calendario de vacinas infantil, reaccións a vacinas e coidados relacionados.
Coidados de enfermaría:
 • Persoas con problemas crónicos.
 • Coidados de enfermaría no embarazo e lactancia.
 • Coidados a pacientes con alteracións da mobilidade.
 • Coidados relativos ao deterioro da integridade cutánea e/ou mucosa: queimaduras, feridas, férulas, xesos…
 • Caídas no domicilio.
 • Problemas gastrointestinais.
 • Dor bucodental.
 • Alteracións na pel.
 • Queimaduras.
Consultas sobre:
 • Información e coidados.
 • Actuación ante incidencias.
 • Actuación ante hematurias, oligurias, anurias...
 • Mobilización de enfermeiro para solución en domicilio.
 • Activación de un recurso de transporte sanitario para traslado ao centro útil de referencia.
 • Osíxeno domiciliario.
 • Glucómetros: interpretación de mensaxes de display, formas de uso, etc.