h1

 


 

«O programa Alerta Escolar comunica directamente coa central de urxencias, que coñece as patoloxías dos alumnos»

O programa Alerta Escolar, unha colaboración entre a Fundación Urxencias Sanitarias 061 e a Consellería de Educación, pretende que os docentes estean formados para saber como actuar no caso de que un estudante que padece unha enfermidade crónica ou alerxia sufra unha crise aguda. Non só formando ao profesor senón protocolizando como poñerse en contacto co 061 para que este acuda de inmediato en caso de ser necesario.

Os menores que teñen algunha destas problemáticas inclúense no programa, polo que o 061, no momento no que se comunica o seu nome, sabe de que patoloxía trátase e actúa da forma máis rápida. En Santiago o número de escolares que forman parte deste plan creceu, pasando en dous anos de 278 a 316 alumnos. En Ames e en Teo, por exemplo, baixa o número de estudantes rexistrados, e noutros concellos da área metropolitana e das comarcas limítrofes a cifra mantense similar. En concreto, en Teo este curso son 34 nenos, 107 en Ames, 31 en Ordes e Negreira ou 17 en Santa Comba. Con todo, na comunidade galega son cada vez máis os menores que forman parte deste programa. Se no 2017 foron 4.818, dous anos despois eran xa 6.557 e este curso a cifra ascende a 7.084 estudantes.

Epilepsia, alerxia e diabetes

Que enfermidades están recollidas neste programa? Fundamentalmente tres: epilepsia, por se o menor sofre unha crise convulsiva; diabetes, para actuar en caso dunha hipoglucemia; e alerxias alimentarias. Con todo, explica Manuel Pereira, médico coordinador da central do 061, se o alumno ten outro tipo de patoloxía severa que precisa especial vixilancia, a central valora a súa inclusión e habitualmente faise sen problema. Ademais, en colaboración co laboratorio de metabolopatías do Complexo Hospitalario de Santiago, o 061 incluíu no programa Alerta Escolar catro enfermidades que poden producir hipoglucemias bruscas e severas: glucogenosis hepática, defectos da gluconeogénesis, intolerancia hereditaria á fructosa e galactosemia.

Como funciona?

O programa, se se ten en conta o número de chamadas que recibe, é necesario e eficiente. Cada vez crecen máis as incidencias, que superan amplamente o milleiro ao ano. Segundo os últimos datos facilitados polo 061, no 2018 foron 1.200 chamadas en toda Galicia, pero no 2020 a cifra alcanzou as 1.673. E aínda que a maioría resólvense por teléfono -o 68,56 % o último curso-, no resto de notificacións é preciso mobilizar algún recurso, polo que máis de medio milleiro de veces ao ano é preciso enviar algún tipo de dotación ao centro educativo tras a crise dun alumno. Manuel Pereira apunta que o número global probablemente sexa maior, porque coa inquietude da urxencia non é estraño que desde o colexio ou instituto esquecer mencionar que se trata dun neno do programa, e por tanto non se recolle como tal.

Formación nos centros

Para que Alerta Escolar funcione non só é preciso detallar a listaxe de menores que poden sufrir crises e as súas patoloxías, senón dar formación nos centros educativos. Non só para explicar aos docentes como dar a medicación aos nenos ?ou por exemplo poñer adrenalina no caso dunha alerxia alimentaria?, senón tamén para que saiban describir de forma clara a urxencia. Ademais, desde o 061 acoden aos centros educativos para ensinar a alumnos e profesores como facer reanimación cardiopulmonar básica.

Para que Alerta Escolar funcione non só é preciso detallar a listaxe de menores que poden sufrir crises e as súas patoloxías, senón dar formación nos centros educativos. Non só para explicar aos docentes como dar a medicación aos nenos ?ou por exemplo poñer adrenalina no caso dunha alerxia alimentaria?, senón tamén para que saiban describir de forma clara a urxencia. Ademais, desde o 061 acoden aos centros educativos para ensinar a alumnos e profesores como facer reanimación cardiopulmonar básica.

Enlaces relacionados Enlaces relacionados