h1

 

No caso que non vexa, os controis do vídeo. Pulse co botón dereito e pulse en reproducir ou mostrar controis.