h1

 

 

Piden máis educación sanitaria para reducir a principal causa de morte en Galicia

A tese de Ana Belén Cid, investigadora do IDIS, analizou a 2.000 pacientes con enfermidade cardiovascular // Detectou unha media de tempo superior á ideal desde que se inician os primeiros síntomas de infarto de miocardio ata que se ten o primeiro contacto médico // Apunta a un aumento da supervivencia nos últimos anos, e indica que a forma máis eficaz de reaccionar é cunha chamada ao 061

 

Dous mil pacientes diana e unha conclusión principal: con maior formación sanitaria pódese reducir significativamente a mortalidade por enfermidade cardiovascular, que segue sendo a principal causa de mortalidade en Galicia. A conclusión está documentada con datos rigorosos do comportamento do paciente, que inclúen como son as súas primeiras reaccións ante os síntomas. Detrás do estudo está Ana Belén Cid, cardióloga no CHUS e investigadora do Centro de Investigación Biomédica en Rede Enfermidades Cardiovaculares, que acaba de defender na Facultade de Medicina dá USC a súa tese doutoral Programa de atención ao infarto agudo de miocardio con elevación de segmento ST na área centro de Galicia. Determinantes prognósticos, detección de grupos de rocha e oportunidades de mellora.

Dirixida polo doutor José Ramón González Juanatey, coordinador dá Área de Inflamación do IDIS, a tese analiza máis de 2.000 pacientes atendidos na área sanitaria compostelá durante unha década, todos eles con infarto agudo de miocardio con elevación de segmento ST sometidos a terapia de reperfusión urxente. Entre os achados máis relevantes está o capítulo dedicado aos tempos de atención. A media de tempo desde o inicio dos síntomas ata o primeiro contacto médico é na maioría de casos superior ao que se esperaba e, así mesmo, ao que sería ideal. Entre as razóns detrás desa resposta tardía está o feito de non ter antecedentes familiares de cardiopatía isquémica, o baixo nivel educativo en relación a estas enfermidades e tamén a mala elección á hora de solicitar o primeiro contacto médico.

Neste sentido, o estudo determina que o 061 como primeiro contacto é a forma máis rápida e segura de atención en pacientes que sofren un infarto . Con todo, é a axuda menos elixida, polo 23,5 % dos pacientes, fronte ao 32 % que acode directamente a Urxencias ou o 31,5 % que contacta con atención primaria. Grazas a analizar estas reaccións ante os síntomas, a investigadora destaca que se atopou unha poboación obxectiva á que dirixir campañas específicas de formación e información sanitaria, pois tamén analizou factores como o sexo do individuo ou a idade.

A pesar de detectar que os cambios terapéuticos instaurados nos últimos anos trouxeron consigo unha redución significativa da mortalidade na poboación, a investigación desta cardióloga si detectou algunhas lagoas no sistema. Deste xeito, incide en que se atoparon certos atrasos na atención superiores ao rango ideal establecido para o tempo que pasa entre que o paciente contacta co sistema sanitario ata que se realiza a reperfusión ou apertura da arteria responsable do infarto.

DIFERENZAS EN HOMES E MUJERES . Dado a que no estudo dos 2.000 pacientes tívose en conta o seu sexo, extraeuse que a brecha de xénero, é dicir, o risco de sufrir estas enfermidades a longo prazo, redúcese canto máis correcta sexa a rede sanitaria. Segundo a tese, "pode deberse a que contamos cunha rede de atención ao infarto agudo de miocardio madura, con aplicación sistemática de reperfusión e tratamento médico baseado na evidencia similar en mulleres e homes".

A autora da tese, Belén Cid, finalmente céntrase nas necesidades de mellora, entre elas "a necesidade de programas educativos para a poboación que incidan no contacto inmediato co 061 cando aparecen os síntomas, mellorar os tempos desde o primeiro contacto médico ata a reperfusión en áreas máis desprotexidas, realizar unha revascularización máis completa en pacientes con enfermidade coronaria múltiple e establecer programas estruturados para a atención de pacientes con shock cardiogénico"

Enlaces relacionados Enlaces relacionados