h1

A área de investigación constitúe unha das prioridades da carta de servizos da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Existe un número importante de patoloxías, exclusivas e continuamente en evolución, que requiren coñecer o que estamos a facer e as posibilidades de mellora. 

Desde o punto de vista científico resulta esencial fundamentar que as técnicas diagnósticas e terapéuticas que empregamos tradúcense nun impacto significativo sobre a calidade de vida dos pacientes.


Liñas de investigación xerais:  

 • Progaliam.
 • Simulación robótica avanzada.
 • Seguridade do paciente.
 • Desfibrilación externa semiautomática.
 • Asistencia ao politraumatizado.
 • Parada cardiorrespiratoria:
  • Cunha base de rexistro propia e integrado nun Proxecto de investigación coordinado no que participan trece comunidades autónomas (Oshcar).
  • Mapa da PCR en Galicia.
  • Proceso integral de atención á PCR.
 • Indicadores de resultados en saúde da formación do persoal sanitario.
 • Eficiencia e impacto do programa Alerta Escolar e RCP na Aula.
 • Manexo prehospitalario do ictus.

 

Liñas de investigación prioritarias:  

 • Proxecto de investigación IMPACTE: estudo de patoloxías tempo dependentes en pacientes atendidos polos servizos de emerxencias nacionais. Inclúe: infarto agudo de miocardio, PCR, ictus, trauma grave e edema agudo de pulmón.
 • Resultados do Programa de desfibrilación externa semiautomática en Galicia: liña de investigación absolutamente imprescindible, tanto por ser pioneiros na súa implantación nacional como pola casuística actual.
 • Éxitus sen RCP e PCR non esperadas: liña de investigación fundamental, liderada polo persoal investigador da Central de Coordinación. Non soamente para obter resultados publicables, senón para lograr datos que melloren a atención e xestión con outros niveis do sistema de saúde.