h1

A área de investigación constitúe unha das prioridades dentro da carta de servizos da Fundación. O desenvolvemento da investigación foi limitado no noso campo durante bastante tempo, por iso un dos nosos obxectivos é trasladar e potenciar a cultura da investigación neste contexto adaptándoa ás peculiaridades de noso desempeño profesional.

Existe un número importante de patoloxías exclusivas e continuamente en evolución que requiren coñecer o que estamos a facer e as posibilidades de mellora que podemos introducir. Para iso é esencial fundamentar desde o punto de vista científico, que as técnicas diagnósticas e terapéuticas que empregamos tradúcense nun impacto significativo sobre a calidade de vida dos pacientes.

Liñas de investigación xerais:  

 • PROGALIAM.
 • Simulación robótica avanzada.
 • Seguridade do paciente.
 • Desfibrilación externa semiautomática.
 • Asistencia ao politraumatizado.
 • Parada cardiorrespiratoria:
  • Cunha base de rexistro propia e integrado nun Proxecto de investigación coordinado no que participan trece comunidades autónomas (OSHCAR).
  • Mapa da PCR en Galicia.
  • Proceso integral de atención á PCR.
 • Indicadores de resultados en saúde da formación do persoal sanitario.
 • Eficiencia e impacto do programa Alerta Escolar e RCP na Aula.
 • Manexo prehospitalario do ictus.

 

Liñas de investigación prioritarias:  

 • Proxecto de investigación IMPACTE: estudo de patoloxías tempo dependentes en pacientes atendidos polos SEM españois. Inclúe: infarto agudo de miocardio, PCR, ictus, trauma grave e edema agudo de pulmón.
 • Resultados do Programa de desfibrilación externa semiautomática en Galicia. Liña de investigación absolutamente imprescindible para o noso servizo, tanto pola casuística existente no momento actual como por ser os pioneiros na súa implantación e desenvolvemento en España.
 • Éxitus sen RCP e PCR non esperadas. Liña de investigación fundamental, liderada polo persoal investigador da Central de Coordinación, non soamente para a consecución de resultados publicables, senón tamén para a obtención de datos necesarios para a mellora da atención e a xestión coordinada con outros niveis do sistema de saúde.
 • Redes sociais e App Urxencias Sanitarias de Galicia. Ademais de como liña de investigación, tamén como elemento potenciador da presenza de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, na sociedade de acordo coas últimas tendencias en comunicación.

 

Proxectos de investigación actuais: 

 • OSHCAR: 2ª fase de resultados.
 • OSHCAR: 3ª fase durante a pandemia de Covid-19.
 • SEM Nacionais ante Covid-19: análise de recursos e actuacións por parte dos SEM nacionais durante a pandemia de Covid-19.
 • IMPACTE: patoloxías tempo dependentes.
 • GENCAD: diferenzas de xénero en patoloxía cardiovascular. Participación como investigadores colaboradores. Proxecto financiado polo ISCIII.
 • NON FEAR (Network Of practitioners For Emergency MedicaAl systems and cRitical care).
 • DARWIN resarch project. Comunidade de práctica en crise e resiliencia. Proxecto financiado pola Unión Europea dentro do Programa Horizonte 2020.