h1

Capacitar ao persoal sanitario da Fundación e de todo o Sistema Sanitario Público, para o desempeño do seu labor profesional adaptada ao seu posto, a un nivel excelente e cunha actualización constante dirixida polas recomendacións das diferentes sociedades científicas.