h1

Directora

Adriana Regueira Pan

Dirección de Xestión e Servizos Xerais

Rosa del Riego Santos

Dirección de Coordinación

Román Gómez Vázquez

Direccción Asistencial

------

Subdirección de Procesos Asistenciais da Área de Enfermería

Óscar Estraviz Paz