h1

Os vehículos de apoio loxístico (VAL) son vehículos de emerxencias acondicionados para a asistencia de urxencias vitais e transporte de material cara ao lugar do incidente, pero sen capacidade de transportar pacientes. Dan apoio ás unidades asistenciais de soporte vital avanzado mobilizadas ata o punto do sinistro, ao posto de asistencia sanitaria e a toda aquela estrutura loxística que se despregamento no lugar do incidente.

Actualmente, Urxencias Sanitarias de Galicia-061 conta con 14 VAL distribuídos pola Rede de transporte sanitario urxente. O material que conteñen, entre outro, é:

 • Padiolas de rescate
 • Grupo electróxeno
 • Carpas inflables
 • Focos de iluminación LED
 • Botellas de osíxeno
 • Mantas
 • Arcas de catástrofes

As arcas de catástrofes conteñen material para prestar asistencia de soporte vital avanzado cando nun incidente de múltiples vítimas estímese que poida haber máis de cinco feridos críticos.

O material que conteñen permite asistir ata quince feridos en situación crítica.


Dotación:

 • Arcas de catástrofes para ambulancias asistenciais de soporte vital avanzado terrestres
          Son dúas arcas iguais en todas as bases e co seguinte material: ​
  • Arcón de sinalización: cintas, bandeiras e plásticos de triaxe, lámpadas e triángulos de sinalización, cinta de balizamento, puntos de iluminación, megáfono.
  • Arcón mixto de respiratorio-circulatorio: con medicación e funxible.

 

Arcón de helicópteros:

É un único arcón, localizado nas bases das aeronaves medicalizadas. Son de menor tamaño, (por razóns de espazo) con material de respiratorio, circulatorio e medicación.