h1

  • Xestionar de forma eficiente, analizar e avaliar as reclamacións como fonte de identificación de problemas relacionados cos aspectos que máis valoran os usuarios.

  • Coñecer a satisfacción dos usuarios e dos profesionais da Fundación mediante a realización e avaliación de enquisas.

  • Xestionar as visitas que solicitan os cidadáns para coñecer a Central de Coordinación, as bases e recursos de asistencia e transporte da Fundación.

  • Promover a avaliación e mellora da calidade tanto relacionada coa asistencia, como coa docencia, investigación e xestión.

  • Seguimento do Sistema de Xestión da Calidade da Fundación.

  • Coordinar a realización de acreditacións e certificacións en calidade da Fundación.