h1

O Servizo de Calidade e Relación co Usuario ten como misión ofrecer aos cidadáns que utilizan os servizos da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 uns canles de comunicación adecuados coa finalidade de coñecer as súas expectativas, necesidades e a valoración da atención prestada, de forma que sexan a base que oriente á organización de cara a mellora continua e a excelencia.