h1

No caso de que vostede teña gripe: 

 • Garde repouso no seu domicilio.
 • Beba abundantes líquidos e coide a súa dieta co consumo de froitas e verduras.
 • Lávese frecuentemente as mans e manteña hábitos de hixiene que diminúan as posibilidades de contaxio.
 • Controle a febre.

Que evitar:

 • Tomar antibióticos e antivirais sen indicación médica.
 • Dar ácido acetil salicílico a nenos ou xente nova (podería provocar unha síndrome rara, pero grave, chamada Síndrome de Reye).

 Cando debe chamar ao 061:

 • Se ten febre superior a 38,5ºC e persiste durante máis de tres días.
 • Se nota un empeoramento repentino ou pasaron xa sete días desde o comezo dos síntomas gripais.
 • Se sofre alteracións da consciencia (dificultade para espertar ou irritabilidade).
 • Se detecta erupcións cutáneas.
 • Se sofre dificultade para respirar, expectoración sanguinolenta ou dor no peito.
 • Se pertence a un grupo de risco como enfermos crónicos ou embarazadas.