h1

 

QUE FACER ANTE A ONDA DE CALOR?


 

 1. Evitar exposición ao sol nas horas centrais do día (entre as 11 e as 18 horas).

 2. Ventilar os domicilios particulares e lugares de traballo á primeira e á última hora do día.

 3. Manter as xanelas e persianas pechadas durante as horas centrais do día.

 4. Usar ventiladores e sistemas de aire acondicionado no interior dos edificios.

 5. Evitar saír á rúa durante as horas de máis calor e se é necesario camiñar por lugares con sombra ou protexidos con viseras, chapeus ou antucas; usar lentes de sol.

 6. Usar roupas frouxas de tecidos frescos e claros.

 7. Evitar actividades físicas en espazos exteriores.

 8. En canto á alimentación:

  • Beber auga con frecuencia sen esperar a ter sede.

  • Comer alimentos frescos de fácil dixestión como verduras e froitas. Evitar comidas abundantes, preferiblemente comer máis veces e poucas cantidades.

  • Evitar bebidas azucradas, alcohólicas e con cafeína.

 9. De aparecer síntomas relacionados coa exposición excesiva a altas temperaturas como mareos, alteracións no comportamento, sensación de aturdimiento, sensación febril, vómitos, cambras, convulsións ou perda de coñecemento; poderiamos estar a falar dun golpe de calor. En calquera caso ante esta situación ou calquera outro síntoma do que teña dúbidas deberá chamar ao 061.