h1

Carta de Servizos

Descargar 

Seguimento da carta de servizos 2020

Descargar 


* Debido á situación xerada na Comunidade Autónoma Galega, pola pandemia da COVID-19, algúns compromisos e indicadores descritos nesta Carta de Servizos poden verse alterados.