h1

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Hospital Psiquiátrico de Conxo

Praza Martín Herrera, 2-2º

15706 Santiago de Compostela

Tel.: 881 546 716
Fax: 881 546 645
  061@sergas.es

Horario de atención ao público: de 09.00 h a 14.00 h.