h1

Durante os anos 2000 e 2001 os cursos do 061 formaron a 4.755 alumnos repartidos en 177 actividades formativas, que rexistraron un total de 16.711 horas de docencia. Dende a constitución formal do Centro de Formación e ata a data actual formáronse un total de 47.194 alumnos, repartidos en 2.074 accións formativas, rexistrando un total de 85.452 horas de docencia.


A situación estratéxica da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 dentro do sistema sanitario, require para o seu fortalecemento o coñecemento mutuo con profesionais de servizos externos. Esta estratexia de coñecemento mutuo reforzouse co desenrolo do propio Centro, pasando dun porcentaxe de docentes externos nos años 2000 e 2001 do 33,45%, á actual, que a 31 de decembro de 2011 alcanza o 42,77%.

grafica.jpg