h1

Campaña-gripe-sintomas-gal.jpg 
 
 
Que facer:
 • Garde repouso no seu domicilio.
 • Beba abundantes líquidos e coide a súa dieta co consumo de froitas e verduras.
 • Lávese frecuentemente as mans e manteña hábitos de hixiene que diminúan as posibilidades de contaxio.
 • Controle a febre.

 

Que NON facer:

 • Tomar antibióticos e antivirais sen indicación médica.

 

 

Cando chamar ao 061:
 • Se ten febre superior a 38,5ºC e persiste durante máis de tres días.
 • Se nota un empeoramento repentino ou pasaron xa sete días desde o comezo dos síntomas gripais.
 • Se sofre alteracións da consciencia (dificultade para espertar ou irritabilidade).
 • Se detecta erupcións cutáneas.
 • Se sofre dificultade para respirar, expectoración sanguinolenta ou dor no peito.
 • Se pertence a un grupo de risco como enfermos crónicos ou embarazadas.